Agentschap is een in Brussel gevestigd internationaal initiatief dat in 1992 werd opgericht door Kobe Matthys. Het maakt een steeds aangroeiende “lijst met grensgevallen” die de radicale tweedeling tussen de categorieën van natuur en cultuur aanvechten. Deze lijst met dingen komt meer specifiek voort uit recente en historische, juridische zaken en geschillen rond intellectueel eigendom (copyrights, patent, handelsmerken, etc.) uit de hele wereld. Het concept van intellectueel eigendom berust op de fundamentele uitgangspositie dat er een scheiding bestaat tussen natuur en cultuur, en bijgevolg ook tussen expressie en ideeën, creatie en feiten, subject en object, mens en niet-mens, originaliteit en traditie, individu en collectief, lichaam en geest, etc. Elke controverse op de lijst getuigt van een moment van aarzeling over deze scheiding.

Lijst met grensgevallen, open archief dag, 30/05/2021, 10-12u en 14-18u, Agentschap, Theodore Verhaegenstr. 18, 1060 Brussel